Go to top
Sla inhoud over

Stap 5, Ventilatie- en verwarmingssysteem

Het definitieve ontwerp van het ventilatie- en verwarmingssysteem is zeer complex. Voor deze stap kunt u dan ook het beste een specialist inschakelen.

Kanalen

  • Zorg voor korte ventilatiekanalen met gladde wanden. De snelheid van de luchtverplaatsing dient minimaal 3 m/s te zijn i.v.m. akoestisch comfort
  • Voorzie meet- en regelinstrumenten
  • Hou rekening met geluidsisolatie en brandveiligheid. De spraakdempers in luchtkanalen dienen voldoende lengte te hebben
  • Denk na over de dimensionering van de ventilatiemonden

Apparaten

  • Voorzie een centrale ventilatie-eenheid, inclusief een back-up toestel (verwarmingselement). Plaats dit back-up toestel binnen de geïsoleerde gebouwschil
  • Het kan noodzakelijk zijn zowel de centrale als de back-up eenheid extra te isoleren. De warmteterugwinning moet hoger zijn dan 80% met minder dan 3% hercirculatielucht. Energie-efficiëntie is maximaal 0,45 W/(m3/h)
  • Het ventilatiesysteem moet regelbaar zijn door de gebruiker

Extra

  • Voorzie afzuigkappen met metalen vetfilters en een aansluiting op de luchtafvoer
  • Optioneel: Geothermische warmtewisselaar
  • Voorzie een perfecte luchtdichtheid

Gecontroleerd ventilatiesysteem

ventilatiesysteem met warmtewisselaar


Comfort ventilatiesysteem met warmte terugwinning