Go to top
Sla inhoud over

Frisse en passieve school in s'Hertogenbosch

Groen en gezond: de vereisten van de nieuwe brede school in ’s-Hertogenbosch

Vlakbij een beschermd natuurgebied ontwikkelde Brabant Wonen in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch de Brede Bossche School Nieuw Zuid. Om het onderdeel kindcentrum zo duurzaam mogelijk te maken is gekozen voor toepassing van de PassiefHuis methodiek. Om daarnaast een optimale luchtkwaliteit te realiseren is tevens gekozen voor het Frisse Scholen concept van AgentschapNL. Een goede luchtkwaliteit draagt namelijk in grote mate bij aan een betere concentratie van kinderen en leerkrachten en daarmee aan betere schoolprestaties.

Passieve schil van het gebouw

De gevel bestaat uit 394 mm dikke geprefabriceerde HSB-wanden die met stelankers zijdelings aan de draagconstructie steunen en bovenop de fundering staan. Om het aantal naden te beperken, koos de architect voor elementen die twee verdiepingen bestrijken en 7,8 meter hoog reiken. Elk gevelelement bestaat uit een serie van Finnjoist I-balken, hart-op-hart 600 mm, die fungeren als staanders. Aan weerszijden van de flenzen van de staanders bevindt zich 20 mm Sonefloor glaswolisolatie. Hiertussen bevindt zich een pakket van twee Isover Systemroll isolatiedekens (type 700 en type 1000). Voor een goede luchtdichting van het element is tegen de multiplex-binnenplaat Vario KM Duplex UV klimaatfolie bevestigd en afgeplakt met Isover Vario KB1 tape. Door de combinatie van materialen kent de gevel een Rc-waarde van 9,4 m2.K/W waar 8,2 gevraagd werd. Op het dak wordt een isolatiepakket toegepast met een Rcwaarde van maar liefst 9,5 m2.K/W en de vloer heeft een Rc-waarde van 8,0 m2.K/W.

PassiefbouwenKeur

De Stichting PassiefBouwen.nl heeft het keurmerk PassiefBouwen Keur ontwikkeld om te bereiken dat een passieve woning of gebouw aan hoge minimumeisen voldoet. Op 22 juni 2011 is het certificaat ‘Ontworpen volgens PassiefBouwen Keur’ uitgereikt en op 17 januari 2013 het certificaat ‘Gebouwd volgens Passief- Bouwen Keur’. Inmiddels kunnen leerlingen en leraren genieten van een comfortabele school met een opvallend laag energieverbruik.


School den bosch