Go to top
Sla inhoud over

Aanscherping EPC voor nieuwbouwwoningen in noordelijke provincies

Vanaf 1 juli 2010 scherpen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe de energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwbouwwoningen aan. Ze gaat van 0,8 naar 0,5. Hiermee lopen zij voor op de landelijke norm (0,6 in 2011).

Het energiezuiniger maken van 100.000 woningen is onderdeel van het Energieakkoord 2007-2015 dat de noordelijke provincies met elkaar hebben afgesproken. Tot die 100.000 behoren 65.000 bestaande woningen en 35.000 nieuwbouw.

‘De winst zit hem vooral in de aanpak van de schil van woningen zodat de energie niet weglekt’ aldus projectleider Werna Udding van de provincie Groningen. De aanpak van de 65.000 bestaande woningen wordt het meest lastige traject. Naast woningcorporaties zullen ook particuliere woningeigenaren aan de slag moeten om dit aantal te halen.