Go to top
Sla inhoud over

Akoestisch comfort

In onze moderne, technologische wereld neemt geluid een steeds belangrijkere plaats in. Hierdoor is over de hele wereld het geluidsniveau toegenomen tot een alarmerend hoog niveau.

Wegverkeer en burenlawaai

Saxofoon

In Nederland is wegverkeer de belangrijkste bron van geluidhinder, gevolgd door burenlawaai. Om de belangrijkste geluidshinder te beperken zijn in het bouwbesluit eisen voor geluidsisolatie opgenomen. Hierdoor hoeven de meeste mensen geen grote hinder te ondervinden van geluid.

Bouwbesluit

De eisen die het bouwbesluit aan geluid stelt, zijn echter minimale eisen. Omdat de snelle wereld waarin we leven, steeds meer geluid produceert en omdat ons leefgedrag constant wijzigt, stellen we steeds hogere eisen aan geluidsisolatie.

Echt akoestisch comfort met Isover

Om in onze moderne wereld geluidhinder te voorkomen, stelt Isover hoge eisen aan akoestisch comfort. Daarom biedt Isover voor uiteenlopende eisen, constructies en omstandigheden optimale isolatie oplossingen aan. In een Multi-Comfort House komt dit tot uiting. Niet alleen het geluid van buiten wordt gedempt, ook het geluid binnenshuis wordt geabsorbeerd. Hierdoor ontstaat een akoestisch prettig klimaat.

Met Isover kunt u weer genieten van een rustige omgeving!

Wilt u meer weten over akoestisch comfort? Neem dan contact op met een van onze Passief Huis specialisten voor persoonlijk advies.


Akoestisch comfort